El documental Corrupció l'Organisme nociu. Pandora Box TV
 El Documental "Corrupció: l'Organisme nociu"

CAT


Condicions generals de l'ús i de la contractació

 

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació regeixen l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, de la Pàgina Web. corrupcioorganismenociu.com (d’ara en endavant, “la Pàgina Web”), així com la contractació de productes i serveis a través de la mateixa.

 

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació, l’Usuari manifesta:

 

1.- Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.

 

2.- Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

 

3.- Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

La utilització de la Pàgina Web atribueix la condició d’Usuari de la Pàgina Web (d’ara en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals d’Ús i de la Contractació.

 

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web, ja que aquesta i dites Condicions Generals d’Ús i de la Contractació poden patir modificacions.

 

El titular de la Pàgina Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració de la Pàgina Web.

 

1.- Informació general de la Pàgina Web

 

En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara en endavant, “LSSICE”), a continuació s’ofereix la informació general de la Pàgina Web: corrupcioorganismenociu.com

 

1. Titular: CORRUPCIONORGANISMONOCIVO. S.L.

 

2. Domicili social: Passeig de Sant Joan, 78, 08009 Barcelona

 

3. N.I.F:  B66208844

 

4. E-mail:  info@corrupcioorganismenociu.com

 

5. Telèfon: 936 240 640

 

2.- Condicions d’Ús

 

2.1. Accés a la Pàgina Web

 

L’accés a la Pàgina Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 

2.2. Necessitat de Registre

 

Amb el caràcter general, per l’accés als continguts de la Pàgina Web no serà necessari el Registre de l’Usuari.

 

No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al Registre previ de l’Usuari.

 

A efectes de les presents condicions generals, s’entendrà per "Usuari mecenes" aquell interessat en realitzar aportacions al projecte de la web publicada.

 

A efectes de les presents condicions generals, es tractarà als Usuaris mecenes  com l’ “Usuari”, en tot allò que sigui de comuna aplicació.

 

Les dades introduïdes per l’ Usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions Generals i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari. En cap cas, l’Usuari podrà registrar una altra persona sense la deguda autorització.

 

L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

 

2.3. Normes d’utilització de la Pàgina Web

 

Els serveis oferts a corrupcioorganismenociu.com es dirigeixen exclusivament, a persones majors de 18 anys d’edat. L’Usuari manifesta i garanteix que té l’edat legal per formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacte i veraç. El titular de la pàgina web es reserva el dret a tancar el compte d’aquells Usuaris dels quals la majoria d’edat sigui dubtosa.

 

L’Usuari s’obliga a utilitzar la Pàgina Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la Pàgina Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

 

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

 

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

 

III.-No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

 

IV.-No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 

V.-No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per això.

 

VI.-No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

 

VII.-No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, elements o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual e industrial, patents, marques o copyright que correspongui als titulars de la Pàgina Web o a tercers.

 

VIII.-No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de la Pàgina Web davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se a més a més, el Titular de la Pàgina Web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

El titular de la Pàgina Web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions Generals.

 

2.4 Exclusió de Responsabilitat

 

El Titular de la Pàgina Web no assumeix cap responsabilitat sobre la actualització d’aquesta Pàgina Web per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per la qual cosa, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquesta Pàgina Web.

 

L’accés de l’Usuari a la Pàgina Web no implica pel Titular de la Pàgina Web la obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

El Titular de la Pàgina Web no es responsabilitza dels danys produïts en el software i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts a la Pàgina Web.

 

El Titular de la Pàgina Web no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin a causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Pàgina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

 

2.5 Continguts i serveis enllaçats a través de la Pàgina Web

 

El servei d’accés a la Pàgina Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a d’altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, el Titular de la Pàgina Web només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li al Titular de la Pàgina Web, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti la obligació d’enretirar el corresponent enllaç.

 

En cap cas, ‘existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Titular de la Pàgina Web amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

 

El Titular de la Pàgina Web no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al Titular de la Pàgina Web.

 

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts de la Pàgina Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i demés continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del Titular de la Pàgina Web o de tercers sense que es pugui entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Titular de la Pàgina Web o tercers sense que es pugui entendre que l’accés a la Pàgina Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.

 

 El Titular de la Pàgina Web podrà cancel·lar els comptes d’aquells Usuaris que infringeixin qualsevol dret de propietat intel·lectual de tercers.

 

 

3. Condicions de contractació

 

Corrupcioorganismenociu.com és un lloc per a la recaptació de fons i el comerç. Per a això Corrupcioorganismenociu.com permet aconseguir recursos per portar a terme els projectes detallats en la web, mitjançant les aportacions de Usuaris participants.

 

3.1. Política de Vendes i Devolucions

 

Per a aconseguir el finançament d’un projecte a través de la Pàgina Web, serà necessari que l'Usuari s'hagi registrat previament.

 

 

Respecte a l’Usuari, si el finançament del projecte no té èxit no se li farà cap mena de càrrec, ja que fins que no s'arribi a la quantitat sol.licitada de recaptació del projecte amb èxit no es faran efectius els càrrecs. Fins aquell moment, l’Usuari només ha d’autenticar la seva targeta.

 

 

 

3.2.Preu i termini de validesa de l’oferta

 

Tots els càrrecs efectuats per Corrupcioorganismenociucom es faran a través d’un TPV virtual de Banc Sabadell. Els preus aplicables als serveis seran els publicats en la llista de "Aportacions" de la Pàgina Web i posteriorment publicats de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix.

 

En tots els casos, les tarifes aplicades s’expressaran en la moneda Euro.

 

L’Usuari serà l’únic responsable del pagament  dels percentatges de comissions que corresponguin a l’entitat bancària a través de la qual es fa l’abonament.

 

 

Per a qualsevol informació sobre el servei, l’Usuari contactarà amb el Titular de la Pàgina Web per correu electrònica l’adreça d’email info@corrupcioorganismenociu.com

 

 

3.4.Participació en projectes

 

El procediment per a participar econòmicament en algun dels projectes publicats a corrupcioorganismenociu.com, és el següent:

 

1.L’Usuari seleccionarà el projecte que desitgi finançar i indicarà la quantitat a aportar.

 

2.L’Usuari realitzarà el pagament de les aportacions mitjançant la passarel·la de pagament de Banc Sabadell, a la que podrà accedir a través de la Pàgina Web.

 

3.El càrrec de l’import de l’aportació no es realitzarà fins  que el projecte seleccionat arribi o superi el 100% de l’objectiu de finançament que s’havia marcat

 

 

4.Si en el termini marcat en dies, el projecte seleccionat no aconsegueix el finançament previst, no es carregarà cap import en relació a les aportacions realitzades pels Usuaris.

 

5.Totes les aportacions als projectes seran recaptades a través d’un TPV virtual de Banc Sabadell. En qualsevol moment, l’Usuari participant en un projecte podrà decidir cancel·lar la seva aportació al mateix. En aquest cas, una vegada notificada la seva intenció al Titular de la Pàgina Web abans de la finalització del termini de recaptació, s’anul·larà immediatament la seva aportació.

 

4.Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a la dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

5.Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Aquestes Condicions Generals d’Ús i de la Contractació es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El Titular de la Pàgina Web i l’Usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili del Titular de la Pàgina Web a menys que legalment s’estableixi el contrari.

 

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, s'informa dels següents extrems:

les dades obtingudes a través de formularis posats a la seva disposició a la Web s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal, titularitat de Corrupcionorganismonocivo S.L  El fitxer de nom “Registro General Protección de Datos”, creat per Resolució del Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) de data 28 d'abril de 2006, (B.O.E. nº 117) per la qual es creen i modifiquen els fitxers de dades de caràcter personal existents en l'AEPD. La finalitat del fitxer és vetllar per la publicitat de l'existència dels fitxers que continguin dades de caràcter personal amb la finalitat de fer possible l'exercici dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel•lació de les dades. Les dades relatives a la persona física que presenta la notificació de fitxers i sol•licita la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades s'utilitzaran en els termes previstos en els procediments administratius que siguin necessaris per a la tramitació de la corresponent sol•licitud i posteriors comunicacions amb l'AEPD. Tindran dret accedir a les seves dades personals, rectificar-los o, si escau, cancel•lar-los en l'AEPD, òrgan responsable del fitxer.

 

 

Corrupcionorganismonocivo S.L, amb domicili a Passeig de Sant Joan 78, 1º-1ª, 08009 Barcelona, com a responsable del fitxer esmentat, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades i es compromet a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les només per a les finalitats pròpies del funcionament de la Web i per a informar periòdicament de novetats relatives a la Web que puguin ser d'interès pels usuaris.

 

Per a l'exercici d'aquests drets l'interessat s’haurà de dirigir per escrit  a través de info@corrupcioorganismenociu.com

 

 

només coneixent la realitat, podrem canviar-la!